image/svg+xml
25% Laddar app...

Sjölagen

Årstaviken, Stockholm

Ingen rapporterades när sjöpolisen hade kontroll i Årstaviken.

Läs mer

Observera: Sidan behöver javascript för att fungera optimalt, men nedan följer en nedbantad version.

22 juli 11:53, Sjölagen, Stockholm

Ingen rapporterades när sjöpolisen hade kontroll i Årstaviken.

Sjöpolisen övervakade sjötrafiken under cirka 60 minuter. Ingen rapporterades för några brott.

Sjöpolisens uppgifter

Förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.
Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
Utöva jakt- och fisketillsyn.

Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
Utreda brott mot fiskelag (1993:787).
Ansvarar för eftersök av försvunna personer i marin miljö.

Precis som andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss. 

Det finns cirka 60 sjöpoliser i polisregion Stockholm vilket inkluderar Stockholm- och Gotlands län.  

Källa: Polismyndigheten