image/svg+xml
25% Laddar app...

Polisinsats/kommendering

Östergötlands län

Polisen planerar en insats i Norrköping och Linköping söndagen 15 maj. Detta med anledning av planerade allmän

Läs mer

Observera: Sidan behöver javascript för att fungera optimalt, men nedan följer en nedbantad version.

13 maj 16:24, Polisinsats/kommendering, Östergötlands län

Polisen planerar en insats i Norrköping och Linköping söndagen 15 maj. Detta med anledning av planerade allmänna sammankomster.

Arrangören har delgetts ett förhandsbesked om delvis avslag gällande sökta platser. Tillstånd medges inte till allmänna sammankomster i Skäggetorp i Linköping och Navestad i Norrköping.

Polisen fortsätter nu prövningen av tillstånd med inriktningen att erbjuda arrangören alternativa platser för allmän sammankomst inom respektive kommun.

– Vi hot- och riskbedömer ställningstagande till olika platser och följer händelseutvecklingen på de platser i landet där liknande allmänna sammankomster nu arrangeras, säger Mikael Backman, kommenderingschef i polisregion Öst.

Uppdatering lördag, klockan 11:30

Polisen har meddelat tillstånd för söndagens allmänna sammankomster som kommer att ske klockan 11-13 på Gamla torget i Norrköping och klockan 16-18 på Lilla torget i Linköping.

– För att kunna säkerställa de grundlagsskyddade rättigheterna för varje medborgare att få uttrycka sina åsikter har vi beaktat behovet av en publik plats som samtidigt med nuvarande lägesbild är lämplig ur ett säkerhetsperspektiv. De platser vi bedömt som lämpliga utifrån de förutsättningarna är Lilla torget i Linköping och Gamla torget i Norrköping, säger Mikael Backman som är kommenderingschef i polisregion Öst.

Inför och under de allmänna sammankomsterna kommer polisen att finnas på plats med syftet att upprätthålla ordning och säkerhet utifrån aktuell lägesbild.

– Vi har givetvis tagit med erfarenheterna från påskhelgen i planeringen av dessa allmänna sammankomster. Vi har avsatt resurser och planering pågår. Vi kan inte närmare kommentera exakt vilka resurser vi har. Vid behov finns tillgång till nationell förstärkning, säger Mikael Backman.

Under insatsen kommer polisen bland annat använda UAS (Unmanned Aerial System) som är en obemannad flygfarkost med kamera, även kallat drönare. Syftet med detta är att få bra överblick hur folk rör sig samt att vid behov kunna identifiera personer som har begått brott.

Uppdatering lördag 14:40

Polisen har ett beslut som möjliggör kamerabevakning på de platser där de allmänna sammankomsterna kommer att arrangeras. Beslutet gäller från och med nu och fram till och med söndag. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka störning av allmän ordning. 

Källa: Polismyndigheten