image/svg+xml
25% Laddar app...

Polisinsats/kommendering

Hyllie, Malmö

Polisinsats, Hyllie.

Läs mer

Observera: Sidan behöver javascript för att fungera optimalt, men nedan följer en nedbantad version.

11 maj 22.45, Polisinsats/kommendering, Malmö

Polisinsats, Hyllie.

Under kvällen har Polisen hanterat ett flertal icke tillståndsgivna allmänna sammankomster i området mellan Arenatorget och Hyllie station. Deltagarantalet vid respektive allmänna sammankomst uppskattas till ett hundratal personer.

Polisen har, sett till allmän säkerhet och ordning, bedömt att platsen för de icke tillståndsgivna allmänna sammankomsterna varit olämplig och har därför anvisat deltagarna till Dagvattenparken för genomförande av sammankomsterna. I fall då personer vägrat lyda anvisningarna, har dessa med fysiska medel avlägsnats till Dagvattenparken.

Polis har i några fall mötts med våld och har då använt pepparspray (även kallat OC-spray) för att kunna genomföra arbetsuppgiften.

Tågtrafiken har vid två tillfällen stoppats från att stanna på Hyllie station. Detta för att kunna hantera den stora tillströmningen av människor till de icke tillståndsgivna allmänna sammankomsterna. 

Polisen har spärrat av ett område som innefattar Arenatorget och Hyllie station, ner mot byggnaderna i sydlig riktning och med Hyllie Boulevard och Arenagatan som avgränsning. Avspärrningen har stöd i Polislag § 24 och syftet är att, i förebyggande syfte, säkerställa allmän ordning och säkerhet. Aktuellt område är utrymt, eventuella insläpp sker med prövning i varje enskilt fall.

I samband med Polisens arbete vid de olika icke tillståndsgivna allmänna sammankomsterna i anslutning till Malmö Arena, har en person gripits som misstänkt för våld mot tjänsteman och sju personer har omhändertagits med stöd av Polislag § 13 (allvarlig ordningsstörning eller risk för sådan).

Uppdatering kl 11:37

Det totala utfallet av polisinsatsen under gårdagskvällen och den gångna natten mellan kl 19:00 och 02:25 är som följer:

20 personer omhändertogs av polis.

En person greps och är misstänkt för våld mot tjänsteman.

Fyra personer är anmälda för brott mot ordningslagen kopplat till olika icke tillståndsgiva sammankomster.

Källa: Polismyndigheten