image/svg+xml
25% Laddar app...

Ordningslagen

Vasaplatsen, Göteborg

Ett 15-tal demonstranter har tagit sig på Göteborgs universitet vid Vasaplatsen.

Läs mer

Observera: Sidan behöver javascript för att fungera optimalt, men nedan följer en nedbantad version.

11 juni 11.47, Ordningslagen, Göteborg

Ett 15-tal demonstranter har tagit sig på Göteborgs universitet vid Vasaplatsen.

Polisen är på plats vid Göteborgs universitet vid Vasaplatsen för att hantera situationen. I nuläget jobbar vi huvudsakligen med dialog. Inga uppgifter om våldsamheter. 

Uppdatering klockan 13:38
Vi har från polisens sida genomfört en ordningshållande befallning till personerna på platsen. Detta innebär, i det här fallet, att personerna av polis uppmanas att lämna platsen. Syftet med detta är att upprätthålla den allmänna ordningen och undvika allvarliga ordningsstörningar. Den som trots detta inte hörsammar en ordningshållande befallning kan komma att bli misstänkt för brottet ohörsamhet mot ordningsmakten.

I det här fallet har personer som inte hörsammat den ordningshållande befallningen flyttats på fysiskt av polis. Vi kommer fortsätta att vara på platsen för att upprätthålla den allmänna ordningar och undvika allvarliga ordningsstörningar. Vi är på plats så länge det bedöms vara nödvändigt.

Uppdatering klockan 13:46
Alla berörda personer ska nu vara ute ur universitets lokaler. Det kan komma att bli aktuellt med vissa brottsmisstankar, men då insatsen fortfarande inte är avslutad ber vi att få återkomma med detta.

Uppdatering klockan 16:00
Sju personer, fem kvinnor och två män, hörsammade inte polisen ordningshållande befallning. Dessa personer misstänks för ohörsamhet mot ordningsmakten och flyttades fysiskt av polisen. Insatsen är avslutad. 

Källa: Polismyndigheten